1941-1945_Грците за ‘Бугарската фашистичка окупација’

1941-1945_Грците за 'Бугарската фашистичка окупација'

Слика од јавен натпис потврдува  за „Бугарската фашистичка окупација“ како одредница на Грција – земја членка на ЕУ -, за улогата на бугарските војски на просторот од денешна Грција за време на Втора Светска војна.