1943.02_Бугаро-фашистичката депортација на Евреите

1943.02_Бугаро-фашистичката депортација на Евреите

Евреи депортирани во Треблинка. Излегуваат од вагон обележан со ознака на Бугарската Национална Железница под надглед на војник во бугарска војничка одежда (униформа).

 

Македонските Евреи заробени во тогашниот Тутунски комбинат во Скопје, чекаат на депортација