0100+_Павзаниј, “Описание на Елада”, Коринт, VIII. 3-6.jpg

0100+_Павзаниј, “Описание на Елада”, Коринт, VIII. 3-6.jpg

Павзаниј историчар од 2 век нова ера пишува дека во времето на Антигон сите Грци (Хелени) се плашеле од Македонците.