0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis – ‘Hellenism in Byzantium’

0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis - 'Hellenism in Byzantium'

Грчки автор пишува за недостатокот или слабоста од докази за опстанок на Хелените во рамките на византискиот империјален конгломерат.

2007_Anthony Kaldellis - 'Hellenism in Byzantium'