1800+ « 1998_David Ricks, Paul Magdalino – ‘Byzantium and the modern Greek identity’

1800+ « 1998_David Ricks, Paul Magdalino - 'Byzantium and the modern Greek identity'

„… Ние Грците денес имаме голема тешкотија во разбирањето дека осетот за континуитетот на нацијата каков што го среќаваме во општата клима или на училиште, бил изум од средината на 19 век …“

  • Грците биле под странска подреденост за целиот Византиски период како продолжение на Римското владеење.
  • Мислењето на повеќето луѓе од првата половина од 19 век била дека националната независност завршила во 338 година со битката кај Херонеа, како последица на различните освојувачи: Македонците, Римјаните и последните како најлоши Турците.

Посочил: Makedon Hegemon