1901.08.31_The Journal Junior, p08

1901.08.31_The Journal Junior, p08

Едно од многуте новинарски известувања дека околу Атина како и во западната половина од денешна Грција, населението воопшто не разбирало никаков грчки јазик, туку се зборувало на албански јазик.