1909_J. McKeen Cattell – ‘The popular Science Monthly’

1909_ J. McKeen Cattell - 'The popular Science Monthly'

„… Современите Грци главно се од словенско потекло. Тие не се потомци на древните Грци. Таа благородничка раса, во голема мера измешана со варварска крв, во текот на средниот век била скоро целосно уништена при честите востанија против турското владеење. Словенските доселеници постапно ја исполнувале земјата …“