1911 – 1913 « 2000.10_André Gerolymatos – ‘The Balkan Wars’

1911 – 1913 « 2000.10_André Gerolymatos - 'The Balkan Wars'

„… Танцот на смртта од Сулиот е вграден дел од грчката револуција и бил врежан во свеста на грчките ученици со поколенија. Многу младинци секоја година изразуваат почит во спомен на тие Православни Албанци со обновувањето на настанот при свеченостите во нивните основи училишта. …“