1916_Arnaldo Fraccaroli – ‘Dalla Serbia invasa al-le trincee di Salonicco’, Milano

1916_Arnaldo Fraccaroli - 'Dalla Serbia invasa al-le trincee di Salonicco', Milano

„… Дали е грчки се уште, во овие денови, Солун? На новите мапи, сигурно; Во боите на куќите и уличните знаци, да. Нo било каде друго? Во неговото срце градот не e и НИКОГАШ НЕ БИЛ ГРЧКИ… Тоа е интернационален град без споредба. Или, уште повеќе, однационализиран град. Дури и после неговото припојување на Грција, Грците во Солун се само делче, и тоа дури и не најголемо од неговите жители. …“

 

Посочил: Види Види