1991_Eric Hobsbawm – ‘Nations and Nationalism Since 1780’

1991_Eric Hobsbawm - 'Nations and Nationalism Since 1780'

Вистинските Грци, оние кои се фатија за оружје и кои на Пелопонез против Османите се бореа за она, што подоцна ќе произлезе дека е формирање на нова, независна национална држава, збореа исто толку малку старогрчки колку што Италијаните говорат латински.