Атанас Бабата (1875-1905)

Атанас Бабата (1875-1905)-01

Атанас Бабата е еден од првите членови на ТМОРО (1897-1905). Работел во повеќе од 16 реони, а бил раководител на околу 40 борбени акции. За време на Илинденското востание од 1903 година дејствувал во Кратовско.

 

Посочил: Портал Денешен