Ристо Димитров – Џигаре (1882-1982)

Ристо Димитров - Џигаре (1882-1982)

Носител на Илинденска споменица 1903 година. Како комита се борел во четата на Аргир Манасиев и бил соборец на Илија Боцев. Во 1903 година преминал во четата на Апостол Петков (“Ениџевардарско сонце“). Починал во Кавадарци на стогодишна возраст.

Посочил: Пољакот од Македонија