Блажо Димитровски – Рогозинарот (1904 – 1942)

Блажо Димитровски - Рогозинарот (1904 - 1942)

Родоен во с. Путурис, битолско. Убиен со бесење од страна на бугарскиот фашистички окупатор во Скопје 1942.

 

Посочил: Баба Лаже Трап Не Лаже