1943.03-1944.11_Билтен на штабот на Втората Македонска Ударна Бригада – ‘Борбите во Македонија’ (pdf)

БИЛТЕН ШТАБА ДРУГЕ МАКЕДОНСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ
ОД 2 АВГУСТА 1944 ГОД. О БОРБАМА ОД 7 ЈУНА ДО 29
ЈУЈ1А 1944 ГОД. ПРОТИВ БУГАРСКИХ ОКУПАТОРСКИХ
СНАГА 1
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!
Б И Л Т Е Н
војних операција II македонске народноослободилачке
ударне бригаде 2 у месецима јуни и јули 1944 г.
Јединице II македонске народноослободилачке ударне бри-
гаде у месецима јуни и јули 1944 год. водиле су низ успешних
борби и акција на терену Тиквеша и Азота (Прилепско-велешки
срез) наносећи јаке ударце немачким и бугарским окупаторима.
Биле су нападнуте непријатељске комуникације и рудници
(гарнизони, утврђени положаји, огпптине). Непријатељ је пре-
трпео велике губитке у живој снази и техници.