2022.06.17_проф. д-р Јанко Бачев – ‘Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција’,

2022.06.17_проф. д-р Јанко Бачев - 'Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција'-02

Во средината на 2022 година објавена е новата книга на проф. д-р Јанко Бачев насловена како: „Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција“.
Книгата е напишана тријазично: на македонски, англиски и руски јазик.