2018.08_Домашни и меѓународни умственици (интелектуалци) – Отворено писмо за поддршка

2018.08_Домашни и меѓународни умственици (интелектуалци) - Отворено писмо за поддршка-01

ОТВОРЕНО ПИСМО

Како научници и автори сакаме да се осврнеме на прашањето на извртувањето на суштината на Преспанскиот „договор“ во некои кругови, како и портретирањето на сите негови опоненти како националисти и екстремисти.

Договорот не им служи на интересите ниту на Македонија, ниту на Грција. Тој не е заснован на респект за меѓународното право, човековите права и демократските принципи.

Договор којшто се обидува да дефинира политички, историски и културни граници помеѓу „античка Македонија“ и (она што треба да биде) Северна Македонија е бизарен потфат несоодветен за 21 век. Конструкцијата на идентитетите не е работа за која било влада. Македонија е подложена на арбитрарен меѓународен инженеринг против волјата на нејзиниот народ. Поради слабата политичка поддршка, високо поларизирана атмосфера само ги продлабочува внатрешните поделби. Овој асиметричен „договор“ нема да ги намали регионалните тензии, бидејќи само послабата (македонската) страна е принудена на компромис, за да ја натера (Северна) Македонија во НАТО – организација која е самата во идентитетска криза.

Договорот претставува негација на уставниот суверенитет на Република Македонија, со тоа што последниот збор им е даден на пратениците на странска држава (Грција). Новото име е наменето да се употребува не само во меѓународните односи, туку и во внатрешниот правен поредок. Атрибутот „македонски“ ќе биде избришан од сите службени документи и од јавна употреба под закана од орвелијански санкции. За изучувањето на историјата ќе одлучуваат владини тела, а не научните работници.

Меѓународниот мисменаџмент продолжува. Поддржувајќи ги мерките за градење доверба, разрешување на конфликтите и помирувањето, ние застануваме на тврдењето дека Преспанскиот договор не ветува одржлив мир. Членството во НАТО нема да доведе во социјален и економски прогрес или безбедност за малата македонска држава; иронично, но токму Грција е најдобриот доказ за тоа што произведуваат меѓународните диктати на европската периферија.

 

ПОТПИСНИЦИ:

Билјана Ванковска, Универзитет Св. Кирил и Методиј
James Pettifer, Oxford University
Венко Андоновски, Универзитет Св. Кирил и Методиј
Milan Kundera, writer, Paris (на сликата)
Richard Falk, Princeton University
Žarko Puhovski, University of Zagreb
Lidija R. Basta Fleiner, University of Fribourg
Darko Mitrevski, film director, Los Angeles
Georges Banu, President of the Prize of Europe for the Theatre, Paris
Jan Oberg, director of Transnational Foundation for Peace and Future Research, Lund
Gorazd Rosoklija, Columbia University
Josette Baer Hill, University of Zurich
Гордана Силјановска-Давкова, Универзитет Св. Кирил и Методиј
Jean Pavleski, Sorbonne University, founder of Éditions Economica, Paris
Nada Boskovska, University of Zurich
Јован Донев, амбасадор
Stefano Bianchini, University of Bologna
Vladimir Unkovski-Korica, University of Glasgow
Pepe Escobar, Geopolitical Analyst at Asia Times
Radmila Nakarada, University of Belgrade
Igor Janev, University of Belgrade
Жидас Даскаловски, Универзитет Климент Охридски
Nikola Popov, McMaster University, Ontario
Erol Tufan, poet, Turkey
Bernd Fischer, Indiana University, Fort Wayne
Митко Маџунков, МАНУ
Мите Стефоски, директор на Струшките вечери на поезијата
Johan Galtung, founder of Transcend University
Витомир Митевски, МАНУ
Jean-Patrick Connerade, University of London, former President of EuroScience
Borislav Pavlovski, University of Zagreb
Slavko Bogdanov, Columbia University
Francis D. Raška, Anglo-American University, Prague
Леонид Грчев, МАНУ
Михајло Поповски, Универзитет Св. Кирил и Методиј
Miranda Vickers, Independent Scholar, UK
Александар Димовски, МАНУ
Jean Pierre Simeon, poet, editor of Gallimard, Paris
Бранко Ставрев, театарски режисер
Emilia Waters, CATS College Cambridge
Јордан Плевнеш, писател и амбасадор
Живко Попов, МАНУ
Марија Ристеска, Центар за истражување и креирање политики
Катица Ќулафкова, МАНУ
Димитар Апасиев, Универзитет Гоце Делчев
Daniel Weiss, University of Zürich
Victor Bivell, Publisher, Pollitecon Publications, Sydney
Marko Pavlovski, writer, University of Zagreb
Елка Јачева-Улчар, Универзитет Св. Кирил и Методиј
Dragoljub Duško Vuković, media specialist, Podgorica
Јани Бојаџи, филмски и театарски режисер
Славе Ѓорѓо Димоски, поранешен претседател на Советот на Струшките вечери на поезијата
Тодор Чепреганов, Универзитет Гоце Делчев
Bob Churcher, ex International Crisis Group Country Director, Kosovo
Богдан Богданов, Универзитет Св. Кирил и Методиј
Блаже Миневски, писател
Солза Грчева, професор
Marjan Popov, Delft University of Technology
Aleksandar Shulevski, University of Amsterdam
George G. Durtanosky, Latvian Christian Academy, Riga
Виктор Ѓамовски, Универзитет Св. Кирил и Методиј
Антоанела Петковска, Универзитет Св. Кирил и Методиј
Irena Pavlova de Odorico, poetess, Italy
Раде Силјан, писател и издавач
šo Kalajdžievski, University of Manitoba
Aldo Kliman, poet and president of the Macedonian Cultural Forum in Croatia
Милојка Калкашлиева, судија на Врховскиот суд на Република Македонија (пенз.)
Paul Filev, Literary Translator, Melbourne
Ringa Raudola, Department of Innovation and Governance, Tallinn University
Јовица Тасевски-Етернијан, поет
Марина Мијаковска, писателка
Кирил Барбареев, Универзитет Гоце Делчев
Блаже Ристески, МАНУ
Zlatko Dizdarević, former ambassador, Bosnia and Herzegovina
Danilo Gligoroski, Norwegian University of Science and Technology
Сашо Поповски, академски сликар

 

Посочил: Портал ОфНет