2023.05.03_Призив на Македонците от Пиринска Македония

Повик од повеќе здруженија на Македонците во пиринска Македонија, бугарската држава да им ги оствари нивните национални права.

* Здружението за заштита на основните човекови права,

* ОМО „Илинден“,
* Македонско меѓународно движење за човекови права,
* Здружението на репресирани Македонци во Бугарија,
* Антички Македонци,
* Граѓанската иницијатива за признавање на македонското национално малцинство во Бугарија,
* Комитет за заштита на правото Толерантност

* ОМО „Илинден“ – ПИРИН