2023.03.19_Отфрлени тужби против Центарот за македонски јазик, Лерин

2023.03.19_Отфрлени тужби против Центар за македонски јазик, Лерин

Судот во Лерин ги одбива сите тужби против „Центарот за македонски јазик“ заведен во Лерин во златец 2022 година. Тужбите за укинување на овој центар биле поднесени од неколку ултранационалистички грчки движења, грчки здруженија од Австралија и Канада и од Златна зора.

„Ова е пријатно изненадување од грчкиот правосуден систем. Сега се надеваме дека ќе отвориме повеќе вакви училишта за македонски јазик и конечно македонскиот јазик да стане дел од образовниот систем во Егејска Македонија и новите генерации да го учат македонскиот јазик. Му благодариме на грчкиот судски систем за оваа правична одлука.“ – Произнесување на беломорските Македонците преку друштвените мрежи.

 

Извор: мкд.мк