Извори

ИЗВОРИ НА ИСТОРИСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Македонска Национална Академија на својата интернет страница мна.мкд објавува историските податоци кои се собирани од разни места почнувајќи од 2007 година. Најчесто тоа се податоци кои веќе биле откриени од македонски родољуби и поставени на нивните интернет портали, блогови, форумски, фајсбук, твитер или други групи, налози и слично на друштвените мрежи. При секое објавување на историските написи со фактографски податоци на дното од написот со упатница се наведува интернет местото од каде историскиот податок бил првично забележан со ознака „Посочил“. Додека местото на откривање „Извор“.
МНА исто така самостојно открива и првично објавува податоци најдени во разни податочни складишта.

Сметаме дека користа од преобјава на веќе објавени податоци е во прегледната систематизација и извлекување само на клучните делови од податоците.

Понекогаш посебно за податоците собирани пред отворање на МНА интернет страницата (2007-2019 година) како и во првите месеци на работа се случувало да се пропуштил изворот од каде што податокот е собран. При работа штом се наиде на изворот тој дополнително се става во написот.

 

Извори од каде биле собрани историските податоците кои во рамките на интернет страницата од Македонска Национална Академија се преобјавени во одделот САМОБИТНОСТ:

• DragonGirl, Кристина Б. – веб извор

• Баба Лаже Трап не Лаже – веб извор

• Види Види – веб извор

• Visit Macedonia – веб извор1веб извор2

• Гоце Панговски

• Златко Ковач

• Ѕале Здравко С,

• Македониен Портал – веб извор

• Македониум Портал, Драги Трајков – веб извор

• Македонска Нација Портал – веб извор

• Македон Блог – веб извор

• Македонска Историја Блог – веб извор

• Македонски Одговор Блог – веб извор

• Macedonia: a True Endless Story … – веб извор1, веб извор2, веб извор3

• Пелагон Портал, Тренчо Димитриоски – веб извор

• Полјакот од Македонија, Стив Веселиновски – веб извор

• ДООМ – веб извор

• Саша Узунов – веб извор1, веб извор2

 

…листата се дополнува…

 

ГОЛЕМА БЛАГОДАРНОСТ ЗА СИТЕ ВАС КОИ СО МАКОТРПНА САМОПОТТИКНАТА РАБОТА ВО СОБИРАЊЕ НА ИСТОРИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОДБРАНА И ИЗДИГНУВАЊЕ НА САКАНАТА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ИСКАЖАВТЕ НАЦИОНАЛНА СВЕСНОСТ И ВИСТИНСКО РОДОЉУБИЕ!
Од членовите на Македонска Национална Академија