1924+_Разговор со ВМРО раководител

1924+_Разговор со ВМРО раководител
Разговор со еден водач на македонската организација после смртта на Тодор Александров: “… Нашата главна цел е единството и независноста на цела Македонија со главен град Солун …”.