1927.12_Илинденска организација – списание ‘Илустрација Илинден’, Софија

1927.12_Илинденска организација - списание 'Илустрација Илинден', Софија

Насловната страница на списанието „Илустрација Илинден“ издание на „Илинденската организација“. Создадена во 1923 година од Македонци, иселеници во Бугарија чија основна цел било создавање на независна и самостојна македонска држава.