1913-1918_Списание ‘Македонски Глас’, бр. 1,2,4,6,9,10,11,…, Петроград

1913-1918_Списание 'Македонски Глас', бр. 1,2,4,6,9,10,11,..., Петроград

Списание „Македонски Глас“ (исечоци од повеќе броеви)
Орган на приврзаниците на независна Македонија
Македонски глас е дело на македонската образовна колонија во Петроград, Русија. Се издава од 1913 до 1918 година.

БРОЈ 1

 

БРОЈ 2

 

БРОЈ 4

 

БРОЈ 6

 

БРОЈ 9

 

БРОЈ 10

БРОЈ 11

 

РАЗНИ