1902.07.02_Борис Сарафов – Орган стороннаков независимој Македонији

1902.07.02_Борис Сарафов - Орган стороннаков независимој Македонији

„Ние Македонците не сме ни Срби, ни Бугари, ами просто Македонци. Ние ги симпатизираме и едните и другите, кој ќе не ослободи, нему ќе му речеме благодарам, но Србите и Бугарите нека не забораваат дека Македонија е само за Македонците.“