1900_Георги Бакалов – ‘Претендентите за Македонија’, Варна

1900_Георги Бакалов - 'Претендентите за Македонија', Варна

Бугарскиот социјалист Георги Бакалов кој пишувал под псевдонимот Глигорев за македонското самочувство рекол: „… Во селата во Македонија ако сретнеш селанец што говори словенски и припаѓа на Православната религија… деветорица од десет од овие луѓе и покрај што се предмет на пропагандите на трите соседни држави, ќе ви одговорат на прашањето што се по националност, дека се Македонци. …“

Посочил: Poljakot od Makedonija