1492_Martin Behaim – ’Globe Gores 1 – 4. Martin Behaim’s Erdapfel‘, London

1492_Martin Behaim - ’Globe Gores 1 - 4. Martin Behaim's Erdapfel‘, London

Македонија означена со грб како земја со државна (или монархистичка) традиција. Нема обележување за Грција.

 

Извор: Збирка David Rumsey