1647_Nicholas Comberford map – ‘The portolan of the Mediterranean’

1647_Nicholas Comberford map - 'The portolan of the Mediterranean'

Земјописна карта од 1647 г. изработена од Николас Комберфорд (Nicholas Comberford) на која се гледа Македонија како еден од основните самостојни земјописни поими во Европа одвоена од Ахаја.

Посочила: DragonGirl