-0400~ – -0323~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Imperia Persarum et Macedonum’, Berlin (Dietrich Reimer)

-0400~ - -0323~ « 1903_Heinrich Kiepert - 'Imperia Persarum et Macedonum', Berlin (Dietrich Reimer)

Во карта за древните Персиско и Македонско Царство, Македонија е прикажана надвор од Хеленскиот простор.

Извор: Збирка David Rumsey