1895_El Correo Español, Madrid

1895_El Correo Español, Madrid

„… Се потврдува веста дека бунтовниците Македонци извршиле напад врз месноста Мелник. Нема податоци за тоа дали успеале да го заземат. …“

Посочил: Пољакот од Македонија