1860.03.03_Цариградски весник

Вероучение - Поука 03

Oваа земja e Maкедониja и ако ja погледнеме природата, наравите, обичаите, карактерот на жителите, нивниот став, нивната физиономиja, исцело ќе ги препознаеме истите оние мажи што во старо време ги сочинувале фалангите на Александар Македонски.

Цариградски весник, 3 цутар, 1860