2022.08.01_Petro Aleksowski – ‘Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ’/Македонец (документарно видео)

2022.08.01_Petro Aleksowski - 'Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ'/Македонец (документарно видео)

„… Ние сме Македонци, нека ни велат што сакаат, ние сме Македонци …“

Документарна емисија на потомок од раселените беломорски Македонци во Полска за родниот крај на своите предци со повеќе бегалски стории.

Извор: Petro Aleksowski