-0168 « 0000~_Titus Livius – ‘Rome and Mediteranean’

-0168 « 0000~_Titus Livius - 'Rome and Mediteranean'

Римскиот историчар Тит Ливиј кој живеел на преминот меѓу стара и нова ера, кога пишува за Македонците за време на Персеј последниот македонски крал ги нарекува “Македонска Нација” (најверојатно изворно е употребен зборот ‘народ’). Што значи еден многу стар историски податок потврдува за посебноста на древните Македонци како посебен народ.