1769 « 1851_Петар Петровиќ Његош – ‘Лажни цар Шќепан Мали’, Цетиње

1769 « 1851_Петар Петровиќ Његош - 'Лажни цар Шќепан Мали', Цетиње
„… Спомнете си, храбри Црногорци,
Каква предците ваши здобија
Нечуена слава и јунаштво,
со Александар, царот Македонски …“

Во говорот на рускиот кнез Долгоруков од 1769 година во Цетиње може да се прочита дека Црногорците биле сметани за потомци на Александар Македонски.

Извадок 170 стих од делото „Лажни цар Шќепан Мали“ од Петар II Петровиќ Његош.

Посочиле: Егејскиот дел од Македонија и Портал Македонска Нација