1928_Pierre Jouguet – ’Macedonian Imperialism and the Hellenization of the East‘, London

1928_Pierre Jouguet - ’Macedonian Imperialism and the Hellenization of the East‘, London

„… Кога земјата ги отворила нејзините врати на грчката култура, го остави својот јазик; барем горните класи, го примиле Атичкиот грчки, кој наскоро ќе се говори низ целиот Хеленизам.

Исократ … не ги сметал Македонците за Грци.

Доволно е за нашата намена да се прибележи дека Хелените и Македонците се сметале себе си за различни нации и ова чувство нема да престане да биде извор на големите потешкотии за сојузот на Грција под македонско управување. Кога тој сојуз ќе биде постигнат, тоа ќе биде само со политика и сила. …“

„… Еумен … Овој Грк од Кардиа

Но тој не беше Македонец и Македонците не гледаа на него како на рамноправен. …“

Посочила: Меглена