1941.01.10_Kane County Standard

1941.01.10_Kane County Standard

 

Во статијата која зборува за стопанството низ историјата, Македонците се наведени како посебен народ, меѓу многу други, кој во одредено време од историјата владеел со Египет – Асирци, Негрос (црнци ?), Семити, Сиријци, Персијци, Македонци, Грци, Римјани, Арапи, Турци, Французи и најпосле Англичани.

 

Посочила: DragonGirl