-0350+_Macedonia, p5

-0350+_Macedonia, p5
Пасоси кои многу добро го објаснуваат односот на древните Македонци (како и на другите народи) кон Хеленизмот.
– Македонскиот јазик не само што бил различен од хеленскиот, туку и кога го учеле, Македонците имале проблем со неговиот изговор. Кога Македонците го користеле хеленскиот јазик имале груб и чуден изговор.
– Македонското благородништво ја проучувало хеленската филозофија и ги рецитирало пишуваните Хомерови дела, но обичниот македонски војник бил горд што не е Хелен.
– Обичните Македонци се исмевале со оние кои го користеле хеленскиот јазик.
Уште еднаш се потврдува дека Хеленизмот бил помодарска религиско-филозофска култура која се наметнувала над културите од другите народи. Како таква претежно прифаќана од повисоките кругови, а одбивана од обичниот народ.
– Повисоките кругови користеле хеленски имиња, но обичниот народ ги изменувал во склад со нивната народна култура.
– Некои владетели биле противници, а некои симпатизери хеленофили. Така е и со македонските владетели. Некои биле одбивни додека другите иако од Хелените биле сметани за варвари, самите се сметале за хеленски припадници.