2004.04.29_Roger D. Woodard – ’The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages‘, p13

2004.04.29_Roger D. Woodard - ’The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages‘, p13

„… Прецизната смисла од ‘зборување македонски’ во овие и други пасоси може да бидат и биле расправани (предмет на расправа н.з.); сепак кога овие посоки на македонскиот говор се сметани во нивниот контекст, не е тешко за некој да заклучи дека она кое се изјавува е употреба на различен, негрчки (‘варварски’) македонски јазик. …“

 

Посочил: Кукузел