1824 « 1861_George Finlay – ‘History of Greek revolution’, vII, Edinburgh & London

1824 « 1861_George Finlay - 'History of Greek revolution', vII, Edinburgh & London

Во делот каде се пишува како била составена грчката Влада во 1824 стои дека била составена од три партии. Една од нив била партијата на албанските бродосопственици Hydra and Spetzas. Во таа Влада главен авторитет била партијата на албанските бродосопственици. Така George Konduriottes бил избран за Претседател на Грција и Botasses за Потпретседател. Тие не го знаеле добро грчкиот јазик туку го користеле тоскиското наречје на албанскиот јазик.

1861_George Finlay - 'History of Greek revolution', vII, Edinburgh & London

 

Посочил: ЈанМакедонија