Грчкиот свештеник Германос Каравангелис со турски војници

Грчкиот свештеник Германос Каравангелис со турски војници

Грчкиот свештеник Германос Каравангелис кому грчката историја му доделува многу ценета улога бил постојан соработник со турските власти посебно во турското сузбивање на ослободителните движења на Балканот.