1982.06-07._НМРО – ’Глас на Македонците‘, бр.27

1982.06-07._НМРО - ’Глас на Македонците‘, бр.27

Македонски иселеници во Австралија организирани во НМРО застануваат позади политичките идеи на Методија Андонов Ченто (независна и обединета Македонија).