1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков

1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков

„До Џумајскиот македонски комитет!
По волја на народот и на војската, јас сум назначен да бидам водач на македонските востаници. Јас го назначив Димитрија П. Георгиев да биде начелник на штабот, а тоа им го соопштив на сите комитети. Вие се стегате да напишете ‘од Македонскиoт комитет’. Тоа име нема да загине, и поради тоа изјавувам дека без зборот ‘Македон’, вашите писма ќе бидат враќани назад. И, ве молам известете ги сите комитети.
9 октомври 1879 година
А. Калмиков “

Адам Калмиков е руско-казачки мајор и воен водач во Македонското кресненско-разлошко востание од 1878 – 79 г.

Комитетот „Единство“ е велико-бугарска организација основана 1878 г., во Велико Трново, со ограноци во повеќе градови. Целта на комитетот е припојување на Тракија и цела Македонија кон новосоздадената бугарска држава. Соработуваат со Македонскиот Комитет во општата војна на сите балкански народи против Турците во текот на руско-турската војна.

 

Посочил: Види Види