1947_Ученичка книшка, Горна Џумаја

Училишни предмети Македонски Јазик и Македонска Историја.

Летото 1947 година со наменски закон изгласан во Великото народно собрание на НР Бугарија, во училиштата во Пиринска Македонија, биле воведени како училишни предмети македонскиот книжевен јазик и македонската национална историја.

На сликата е ученичка книшка во Горна Џумаја (Благоевград) од тоа време.