0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со внатрешно востание и како таква пропаднала. …“

 

Синовите на македонскиот кнез Никола дигаат востание ги протеруваат Бугарите од Македонија и основаат македонска држава. Византискиот Цар Јован Цимискиј … ја покорува и новата македонска држава. … Младата и снажна Самуилова држава со престолнина во Преспа ја ослободува цела Македонија, ги присоединува кон нејзе сите српски племиња до Требиње и 986 од Византијците ја одзема Бугарија. … Со смртта на Јован Владислав, внук на Самоил, македонската Самоилова држава сосема пропаѓа.

 

Посочил: Ѕале