1920_Македонски јазик во американски службен документ – ‘Principal Foreign Languages’

Американски државен службен документ од 1920 година, каде што македонскиот јазик е издвоен од бугарскиот, српскиот и грчкиот.