1823.01-06_Robert Walsh – ’The Museum of foreign literature and science‘

„… Истата причина која ги донесе Ерменците во Австрија, истото е спроведено од Грците, Албанците и Македонците. Овие различни нации не се многу бројни, ги има едвај по неколку стотини семејства од нив во Трансилванија, иако таму изобилува повеќе отколку во другите покраини. …“

Посочил: Пољакот од Македонија

Друг извор…