1908_L’Italia all’Estro – Јане Сандански

Yane Sandanski

Македонците ќе ја ослободат Македонија без мешање од соседните земји: Во Македонија не треба да има ни Бугари, ни Грци, Срби, Романци или Турци – само Македонци!