1888_Петар Карастојановић, извештај, Архив Србије, МИД ПО ф. II, досие IV Дов. бр. 154

Првиот српски конзул во Солун, во извештај до тогашното српско МНР, зборува како римокатолицизмот добил замав во римокатолизација на македонското население со ветувања за национални права и мајчин јазик.
„… Господине Министре,
Част ми је са овим да Вас известим о католичкој пропаганди у овом Вилајету, као и о томе колико је православног становништва примило муихамеданску веру, а ја сам, ради лакшег прегледа, све ово табеларно изнео.
У овој прилици морам да констатујем једну чудесну појаву, а то је да сви који су пришли католичкој цркви и мухамеданској вери, потпали су егзархату, а они који су под Цариградском патријаршијом су у безначајном броју.
Није неопходно да додам да пропагандујући католицизам много новаца разбацује, јер се то само по себи подразумева, али има једно веома користно средство, а то је што Македонцима се проповеда да под њиховом заштитом ЊИХОВА НАРОДНА ПРАВА, КАО И ЈЕЗИК, ће бити заштићен и овим се начином много постиже.
Списак села у казама Гевгелијској и Аврет Хисарској у којима су покатоличени и потурчени Македонци (даље се наводе дата села).
Примите, Господине Министре моје уверавање за одлично поштовање према Вама! Понизан,
Петар Карастојановић, генерални конзул Краљевине Србије у Солуну – Драгутину Франасовићу, министру иностраних дела у Београду. Генерални конзулат Краљевине Србије у Солуну. …“