1945+_Реџиналд де Бреј

Каква иронија на историјата, народот чии предци им го дале на Словените првиот литературан јазик, беа последни на кои им се призна јазикот како посебен словенски јазик, различен од соседните бугарски и српски.

Посочил: Портал Денешен