1939.04.24 « 1945+_Кралство Грција, обвинение поради зборување на македонски

Еден пренесен запис за подложноста на судска одговорност ако во Хеленската Република од грчки државјанин ПРИВАТНО се користи македонски (словенски) јазик.