1948_српска Карта Народне Републике Македоније (со Прохор Пчињски во границите на Македонија)

Српска карта на „Народна Република Македоније“ на која јасно се гледа дека манастирот Св. Прохор Пчињски сега во границите на Република Србија и каде што ќе се одржи историското заседание на АСНОМ (1944), тогаш во 1948 година бил во границите на НР Македонија.