Кочо Вангелов Десановски (1920 – 1942)

Кочо Вангелов Десановски (1920 - 1942)

Кочо Десано обесен од бугарскиот окупатор во жетвар 1942 година.

 

Посочил: Баба Лаже Трап Не Лаже
Извор: Дучо Кранго – ‘Бугарскиот терор и отпорот во скопскиот затвор’